Snerydning & saltning

Vi yder glatførebekæmpelse for alle størrelse firmaer og boligforeninger. Vi søger for at der er ryddet sne og saltet til aftalt tid. Hos T.T. Anlægsgartneri ApS er man ikke bare en del af "ruten". Så fordi der er glat hos naboen, glatførebekæmper vi ikke hos jer, hvis det ikke er nødvendigt. Vi kører som hovedregel med en "pris pr. gang" og prisen er altid inkl. maskiner og tømiddel. Det vil sige ingen ekstra udgifter.